Search AUBHA web site

Preporucujemo

Izbor slika

Facebook Like

Ministarstvo-za-ljudska-prava-BiH

Na svojoj 99. sjednici održanoj 18. aprila 2017. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Politiku odnosa sa iseljeništvom BiH.

 

Riječ je o prvom dokumentu kojim se institucionalizira saradnja između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, a koji je plod saradnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i brojnih drugih institucija u našoj zemlji s ciljem unaprjeđenja saradnje sa iseljeništvom na obostrani interes. 

 

Politika predstavlja putokaz i izraz volje dugoročne saradnje između države Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva. Tim dokumentom se definiraju principi kojim će se rukovoditi sve institucije prilikom poduzimanja aktivnosti i stvaranja uslova za saradnju sa iseljeništvom. Ovim dokumentom su postavljena tri osnovna cilja, a to su: razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta, pružanje podrške iseljeništvu i unaprjeđenje saradnje te stvaranje uslova za veći doprinos iseljeništva razvoju Bosne i Hercegovine. 

 

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je nakon sjednice istaknula kako o značaju dokumenta govori i podatak da u svijetu živi oko dva miliona Bosanaca i Hercegovaca i to ne računajući “staru emigraciju”. U ogromnoj većini to je ekonomski jako i obrazovano iseljeništvo koje je snažno privrženo domovini BiH.

 

Kao najvažnija karika u procesu saradnje sa iseljeništvom prepoznate su lokalne zajednice. Pored jačanja kapaciteta lokalnih zajednica za saradnju sa iseljeništvom, planirana je i izrada liste investicijskih projekata koja će biti dostupna iseljeništvu i na taj način se stvaraju pretpostavke da iseljeništvo investira svoj kapital s ciljem pružanja podrške ekonomskom razvoju svoje domovine, a istovremeno i sticanja dobiti iz pomenutih investicija. 

 

Politikom se predviđa i izrada razvojnog dokumenta kojim će se uspostaviti program za investiranje i štednju iseljeništva, kao i uklanjanje administrativnih barijera.

 

- Usvajanjem Politike BiH šalje snažnu poruku da nije zaboravila na svoje iseljeništvo – poručila je ministrica Borovac najavivši kako će u narednom periodu se pristupiti izradi strategije i akcionog plana saradnje sa iseljeništvom BiH čime će dodatno biti konkretizirana ova oblast od koje će korist imati i iseljeništvo i bosanskohercegovački građani.

 

Dokument "POLITIKA O SARADNJI SA ISELJENIŠTVOM" možete pogledati ovdje.

 

 

23. april 2017.

 

Statistika

Articles View Hits
967380

Broj posjetilaca

Ove sedmice798
Ovog mjeseca17073

Trenutni broj posjetilaca

10
Online