Search AUBHA web site

Preporucujemo

Izbor slika

Facebook Like

AUBHA-logo-top

Odbor Australske unije bh. asocijacija poziva članove AUBHA na redovnu godišnju skupštinu koja će se održati 24. 11. 2017. godine u ambasadi Bosne i Hercegovine u Canberri sa početkom u 11 sati.

Rad Unije u protekle dvije godine biće predstavljen kroz izvještaje koordinatora, sekretara i blagajnika. Radi podsjećanja sastav sadašnjeg Odbora je sljedeći: Safet Alispahić, koordinator (Sydney), Aida Haverić, sekretar (Melbourne), Mehmedin Mustafić, blagajnik (Adelaide), Fahir Zečević, glasnogovornik (Sydney) i Safet Mandić, član (Perth).

S obzirom da je skupština izbornog karaktera, organizacije, klubovi i udruženja treba da odrede svoje predstavnike koji će učestovati u radu skupštine 24. novembra i biti veza izmedju Odbora AUBHA i samih udruženja u narednom dvogodišnjem periodu. Prijedloge usmjerene na unapredjenje rada AUBHA u konstitutivnom, organizacijskom i kadrovskom smislu možete uputiti Odboru i prije izborne skupštine.

 

Ambasador BiH u Australiji, NJ. E. Mirza Hajrić izrazio je punu podršku ovom skupu. “Osoblje ambasade i ja vam stojimo na raspolaganju. Kako bi Skupština prošla u što sadržajnijem tonu, predlažem da ispred svake organizacije razmislite o aktivnostima i idejama koje je moguće realizirati u narednom periodu, da to pripremite sa obrazloženjem i podijelite u ovom krugu.”

 

Safet Alispahić, koordinator AUBHA, posebno ističe “veliku odgovornost na članicama u sferi kadrovske politike, pa u tom smislu već sada možete razmišljati o izboru novog koordinatora, jer Statut ne dozvoljava dva uzastopna mandata. Osim toga, i druge članove Odbora treba predložiti, vodeći računa svakako o tome da se predlažu zaslužni, provjereni i odani članovi iz vaših organizacija za izbor koordinatora, sekretara, blagajnika, glasnogovornika i jednog člana, ukupno pet članova Odbora. Ako smatrate da Statut, pravni akt o organizovanju treba mijenjati, molimo vas da blagovremeno najavite potrebu za tim u formi kvalitetnih prijedloga.”

 

Dan državnosti Bosne i Hercegovine biće obilježen u Australiji

Nakon skupštine, u popodnevnim satima članovi AUBHA će prisustvovati svečanom prijemu u Ambasadi povodom obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Dan kasnije, a po ranije utvrdjenom kalendaru, centralno obilježavanje Dana državnosti BiH u organizaciji bh. udruženja će se održati u Sydneyu u prostorijama ABHCA u Leppingtonu.

 

Za lakše koordiniranje u pripremi godišnje izborne skupštine dostavljamo vam email adrese: Safet Alispahić, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i Aida Haverić, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12. 11. 2017.

 

Statistika

Articles View Hits
967344

Broj posjetilaca

Ove sedmice763
Ovog mjeseca17038

Trenutni broj posjetilaca

7
Online